•  
  •  
 

Volume 24, Issue 5 (2021)

Research Articles

PDF

STUDY OF FACTORS INFLUENCING MOBILE TICKETING ADOPTION: STATUS QUO BIAS PERSPECTIVE
Qun Zhao, Chun-Der Chen, Jin-Long Wang, and Kuang-Ju Wang

PDF

BEARING BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON GEOMETRICALLY SIMILAR ROLLER CONDITIONS
Xia Yang, Ya-Chao Li, Chuang Yan, Guang-ming Liu, Jian-mei Wang, and Hai-lian Gui

PDF

ANALYSIS OF WAVE INTERACTION WITH DOUBLE VERTICAL SLOTTED WALLS USING MBEM
Ching-Yun Yueh, Chih-Hao Su, Chun-Chiang Wen, and Shih-Hsuan Chuang

PDF

ULTRA-LARGE GRAIN PURE COPPER MICROSTRUCTURE UNDER LOW CYCLE FATIGUE
Hsing-Lu Huang, Shih-Wei Mao, Tz-Li Hu, Dershin Gan, and New-Jin Ho

PDF

UNDERWATER NAVIGATION AND CALIBRATION OF JIAOLONG MANNED SUBMERSIBLE IN THE SOUTHWEST INDIAN RIDGE HYDROTHERMAL VENTS
Xiang Gao, Hong-jun Yu, Kang Ding, Yu Zhang, Sheng-ya Zhao, and Tong-wei Zhang