•  
  •  
 

Volume 29, Issue 3 (2021)

Editorial

PDF

Experimental Study on Treatment of Ballast Water by Inert Flue Gas Deoxidation
Guozhi Bao, Peng Yang, Rui Da, Junxia Li, Guanghui Zhao, and Ning Chen

Research Articles

PDF

Key Risk Factors Influencing Harbor Tugboat Operations for Kaohsiung Port
Wen-Jui Tseng, Ji-Feng Ding, Chia-Ming Liu, and Liou-Yuan Li

PDF

Liner sailing speed optimization considering wind and waves
Zhaokun Wei, Xinlian Xie, and Tiantian Bao

PDF

Sea Ice Warning Visualization and Path Planning for Ice Navigation Based on Radar Image Recognition
Tsung-Hsuan Hsieh, Shengzheng Wang, Huijia Gong, Wei Liu, and Ning Xu

PDF

3D Numerical Simulation of Kuroshio-induced Wake Near Green Island, Taiwan
Tien-Hung Hou, Jen-Yi Chang, Chia-Cheng Tsai, and Tai-Wen Hsu

PDF

Optimum Design of the Underwater Discharge System Based on Surrogate Modeling
Jisang Ha, Myung-Il Roh, Seung-Ho Ham, and Sung-Jun Lee